Programos

Dėstomi dalykai
Magistrantams:

Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika
ES valdymas, plėtra ir integracija
Politinių ir nacionalinių konfliktų studijos
Europos ir Azijos ekonominė, politinė ir gynybinė integracija
Magistro darbo seminaras ir magistro baigiamasis darbas

Bakalaurams:
Vidurinioji klasė ir jos gyvenimo būdas
Erasmus studentams:
History of Lithuania: nation, culture, and traditions
Dėmesio!

Dėstomų dalykų programas, paskaitų konspektus ir kitą medžiagą rasite moodle e. studijų aplinkoje