Kontaktai

Adresas:
Politikos mokslų institutas
Politikos ir vadybos fakultetas
Mykolo Romerio universitetas
Valakupių g. 5
Vilnius

 

Kabinetas: I-57
Tel.: (8-5) 2740611
E. paštas: audrone_januzyte@mruni.eu

Budėjimo valandos:

Ketvirtadienis, nuo 14.00 val. iki 19.00 val.  327 a. (centriniai rūmai, Ateities g. 20)

Taip pat su manimi galite konsultuotis kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį
nuo 10 iki 13 val. (Valakupių g. 5, kab. 57 arba 327 a. (centriniai rūmai))

Pastaba: dėl konsultacijos prašome informuoti el. paštu