Informacija studentui, kontaktai

Dėstomi dalykai
Magistrantams:

Europos ir Azijos ekonominė politinė ir gynybinė integracija
Politinių ir nacionalinių konfliktų studijos

Bakalaurams:
ES politinė sistema

Tarptautiniai  santykiai

Darnios plėtros politika
Erasmus studentams:
History of Lithuania: nation, culture, and traditions

EU institutions and administration

Politics and Culture of Lithuania

Dėmesio!

Dėstomų dalykų programas, paskaitų konspektus ir kitą medžiagą rasite moodle e. studijų aplinkoje

Kontaktai:

Adresas:
Politikos mokslų institutas
Viešojo valdymo fakultetas
Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20
Vilnius

 El. paštas: audrone_januzyte@mruni.eu

Dėl individualių konsultacijų ir susitikimų reikia kreiptis el. paštu.